Stralings beschermings deskundige op het niveau van coördinerend deskundige

De opleiding Stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige (SBD-CD) is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en competenties zoals een SBD deze nodig heeft voor het goed uitoefenen van zijn functie. Tevens is de opleiding zeer geschikt voor gespecialiseerde deskundigen en adviseurs. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk georganiseerd examen, aangevuld met een ‘eigen gedeelte’. Bij dit laatste kan elk opleidingsinstituut een eigen accent aanbrengen. NRG legt dit accent op fundamentele begripsvorming.

Bestemd voor
Personen die dienen op te treden als stralingsbeschermingsdeskundige, leidinggevende of toezichthouder bij het werken met ingekapselde en niet-ingekapselde radioactieve stoffen en ioniserende straling uitzendende toestellen met een stralingsrisico vergelijkbaar met bronnen waarmee in een zogenaamd B-laboratorium gewerkt mag worden. Daarnaast leidt deze opleiding ook op tot toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) verspreidbare radioactieve stoffen B, Versneller B en Nucleair B.

Kennis en ervaring
Cursisten dienen tenminste over een HBO-opleiding (technische richting) te beschikken. Tevens is een goede basiskennis van wis- en natuurkunde een vereiste. In de praktijk blijkt dat de opleiding door zijn omvang ook door academici als ‘pittig’ wordt ervaren.

Programma
• Atoom- en kernfysica
• Radioactief verval en soorten ioniserende straling
• Wisselwerking van ioniserende straling met materie
• Detectie
• Biologische effecten
• Dosimetrie en dosimetrische grootheden
• Normen en wettelijke regelingen
• Praktische stralingshygiëne: veilig omgaan met gesloten en open bronnen
• Communicatie
• RI&E en KEW vergunningsaanvraag
• Ethiek
• Practicum

Opfristraining wiskunde
Bij de opleiding SBD-CD wordt er vanuit gegaan dat u over de benodigde basis aan wiskundige kennis en vaardigheden beschikt, zoals het vrijmaken van exponenten, integreren van eenvoudige e-machten, differentiaalrekening en statistiek. Indien men niet beschikt over voldoende wiskundekennis wordt de 'Opfristraining wiskunde' aanbevolen.

Inschrijven?
Informatie betreffende cursusdata, cursuslocaties en inschrijven: klik hier.

Vragen?
Vragen kunt u opsturen naar opleidingen@nrg.eu.