TMS Meet- en regeltoepassingen

Deze opleiding voldoet aan de eisen voor de opleiding van een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) in het veld van de meet- en regeltoepassingen. Daarnaast is de opleiding ook geschikt voor blootgestelde werknemers in het genoemde veld. De opleiding is gericht op het veilig kunnen omgaan met de risico’s die verbonden zijn aan het werken met ingekapselde bronnen en toestellen in het veld van de meet- en regeltoepassingen en geeft een algemene opleiding in de stralingsbescherming gericht op het werkveld. Praktisch alle aspecten komen aan de orde, zoals radioactiviteit, ioniserende straling, omgaan met ingekapselde bronnen en röntgentoestellen, meten van straling, stralingsnormen, biologische effecten en praktische beschermingsmaatregelen.

Bij dit alles staat de stralingsbescherming van de mens centraal. Behalve theoretische kennis voorziet de opleiding ook in het beoefenen van een aantal vaardigheden door middel van het uitvoeren van een aantal practica. De opleiding wordt afgesloten met een door de overheid erkend examen.

Bestemd voor
Personen die werkzaamheden verrichten met ingekapselde radioactieve bronnen en/of röntgentoestellen in het veld van de meet- en regeltoepassingen.

Kennis en ervaring
Cursisten dienen over voldoende rekenvaardigheid te beschikken. Als vooropleiding wordt MBO/HAVO (technische richting) verlangd. Ook het kunnen lezen en maken van grafieken is een vereiste. Indien men niet beschikt over voldoende wiskundekennis wordt de ‘Opfristraining wiskunde TMS meet- en regeltechniek’ aanbevolen.

Programma

 • Opbouw materie
 • Radioactief verval en halveringstijd
 • Opwekken van röntgenstraling
 • Ioniserende straling
 • Wisselwerking van ioniserende straling met de materie
 • Stralingsmeetsystemen
 • Biologische effecten
 • Dosimetrische grootheden en eenheden
 • Normen en wettelijke regelingen
 • Praktische stralingshygiëne: veilig omgaan met ingekapselde bronnen en toestellen
 • Practicum 


Opfristraining wiskunde
Voor het goed kunnen volgen van de opleiding TMS Meet- en regeltoepassingen zijn enkele wiskundige vaardigheden en inzichten noodzakelijk. Tijdens de opfristraining wiskunde wordt alle benodigde wiskundige kennis behandeld en worden vaardigheden opgefrist die nodig zijn voor het goed kunnen volgen van de opleiding. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werken met een (wetenschappelijke) rekenmachine, wetenschappelijke notatie, machten van 10 en het oplossen en omvormen van vergelijkingen.
 

Inschrijven?
Informatie betreffende cursusdata, cursuslocaties en inschrijven: klik hier.

Vragen?
Vragen kunt u opsturen naar opleidingen@nrg.eu.