Stralings bescherming voor de veiligheids regio

Met de ingang van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming zijn de stralingsbeschermings opleidingen veranderd en is de opleiding voor de veiligheidsregio ontwikkeld. De veiligheidsregio medewerker is deskundig als het gaat om het veilig werken met radioactieve stoffen en op juiste wijze meten van activiteit, stralingsniveaus, (huid)besmettingen en het interpreteren van die metingen en het maken van een dosisschatting. De veiligheidsregio medewerker kan op basaal niveau dosis- en afschermingsberekeningen uitvoeren. Dit is onder andere nodig om een goede gesprekspartner van de stralingsbeschermingsdeskundige te kunnen zijn.

Bij dit alles staat de stralingsbescherming van de mens centraal. Behalve theoretische kennis voorziet de opleiding ook in het beoefenen van een aantal vaardigheden door middel van het uitvoeren van een aantal practica. De opleiding wordt afgesloten met een door de overheid erkend examen.

Bestemd voor
Deze opleiding is bestemd voor medewerkers van veiligheidsregio's die veilig met (hoog)radioactieve stoffen en splijtstoffen dienen om te gaan.

Kennis en ervaring
Cursisten dienen over enige rekenvaardigheid te beschikken. Als vooropleiding wordt MBO/HAVO (technische richting) verlangd.

Programma

  • Radioactiviteit en radioactief verval
  • Wisselwerking van ioniserende straling met de materie
  • Dracht. afscherming, halveringsdikte, kwadratenwet
  • Biologische effecten
  • Dosimetrische grootheden en eenheden
  • Normen en wettelijke regelingen
  • Beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen
  • Praktische stralingshygiëne
  • Practicum

Inschrijven?
Informatie betreffende cursusdata, cursuslocaties en inschrijven: klik hier.

Vragen?
Vragen kunt u opsturen naar opleidingen@nrg.eu.