Bij- en nascholing stralingshygiëne voor dierenartsen

Deze cursus is gericht op het opfrissen van de stralingshygiënische kennis en kunde van een dierenarts, die eerder een diploma 'stralingsdeskundige niveau 5A' heeft behaald. Iedere dierenarts dient minimaal in het bezit te zijn van dit diploma die vanaf 1983 onderdeel uitmaakt van de opleiding tot dierenarts. Zij hebben een bevoegdheid om te werken met eenvoudig röntgenapparatuur. Voor dierenartsen van curriculum 2001 is dit alleen het geval wanneer zij studiepad paard of gezelschapsdieren hebben gevolgd. Dierenartsen met een differentiatie landbouwhuisdieren hebben deze opleiding niet gehad.
Het is nu verplicht gesteld om aantoonbaar nascholing te volgen. Op basis van ervaringen binnen andere beroepsgroepen die met toestellen werken (o.a. tandartsen) lijkt een frequentie van eenmaal per vijf jaar te worden gehanteerd.

Bestemd voor 
Dierenartsen die hun kennis op het gebied van straling en stralingsbescherming willen opfrissen.

Informatie
Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingshygiëne veranderd. De registratie- en vergunningsplicht zijn aangepast, maar ook de nascholingseisen zijn veranderd. De ondernemer van de dierenartsenpraktijk is eindverantwoordelijk voor het veilig werken met ioniserende straling binnen de praktijk. Om deze verantwoordelijkheid na te komen, moet er binnen de organisatie o.a. deskundigheid zijn op het gebied van ioniserende straling.

Programma
Nieuwe wetgeving stralingsbescherming
• Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
• Relevante Ministeriële Regelingen

Stralingsbescherming werknemers
• RI&E in de dierenartsenpraktijk
• ALARA in de dierenartsenpraktijk
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
• Gebruik persoonlijke dosismeters

Inschrijven?Klik hier.
U kunt zich enkel inschrijven op de wachtlijst.
Zodra er voldoende deelnemers zijn ingeschreven zal er een datum en locatie in het midden van Nederland gepland worden. U ontvangt hierover een email.

Informatie
Vragen kunt u opsturen naar opleidingen@nrg.eu