TMS NORM: werken met natuurlijke radioactiviteit

Deze cursus voldoet aan de eisen voor de opleiding van een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) voor handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal. Daarnaast is de cursus ook geschikt voor blootgestelde werknemers in het genoemde veld. De cursus is gericht op het veilig kunnen omgaan met de risico’s die verbonden zijn aan het werken met radioactief materiaal en geeft een algemene opleiding in de stralingsbescherming. Praktisch alle aspecten komen aan de orde, zoals radioactiviteit, ioniserende straling, omgaan met radioactief materiaal, meten van straling, stralingsnormen, biologische effecten en praktische beschermingsmaatregelen.

Bij dit alles staat de stralingsbescherming van de mens centraal. Behalve theoretische kennis voorziet de cursus ook in het beoefenen van een aantal vaardigheden door middel van het uitvoeren van een aantal practica. De cursus wordt elk dagdeel afgesloten met een door de overheid erkend examen.

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor TMS die toezicht houden op handelingen met van nature voorkomende verspreidbare radioactieve stoffen (NORM). 

Kennis en ervaring

Cursisten dienen over enige rekenvaardigheid te beschikken. Als vooropleiding wordt MBO/HAVO (technische richting) verlangd.   

Programma 

  • Opbouw materie
  • Radioactief verval en halveringstijd
  • Ioniserende straling
  • Wisselwerking van ioniserende straling met de materie
  • Stralingsmeetsystemen
  • Biologische effecten
  • Dosimetrische grootheden en eenheden
  • Normen en wettelijke regelingen
  • Praktische stralingshygiëne: veilig omgaan met open bronnen
  • Practicum  

Inschrijven?
Informatie betreffende cursusdata, cursuslocaties en inschrijven: klik hier.

Vragen?
Vragen kunt u opsturen naar opleidingen@nrg.eu.