TMS Verspreidbare radioactieve stoffen C

Deze opleiding voldoet aan de eisen voor de opleiding van een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) die toezicht houdt op handelingen met verspreidbare radioactieve stoffen (VRS) op een C-lab (minder dan 20 Reinh). Daarnaast is de opleiding ook geschikt voor blootgestelde werknemers in het genoemde veld. Deze opleiding is gericht op het verwerven van deskundigheid voor toepassingen met een matig risico bij gebruik van grotere en/of meer ingekapselde en open radioactieve bronnen. De opleiding is een verdieping van de stof behandeld in de opleiding TMS verspreidbare radioactieve stoffen D.

Alle aspecten komen aan de orde, zoals radioactiviteit, ioniserende straling, omgaan met radioactief materiaal, meten van straling en praktische stralingsnormen. Bij dit alles staat de stralingsbescherming van de mens centraal. Behalve theoretische kennis voorziet de opleiding ook in het beoefenen van een aantal vaardigheden door middel van het uitvoeren van een aantal practica. De opleiding wordt afgesloten met een door de overheid erkend examen.

Bestemd voor
Deze opleiding is bestemd voor TMS die toezicht houden op handelingen met verspreidbare radioactieve stoffen op een C-lab (minder dan 20 Reinh) en werkemers die handelingen verrichten met open radioactieve bronnen met een matig stralingsrisico.

Kennis en ervaring
Als vooropleiding wordt MBO/HBO (technische richting) verlangd. Cursisten dienen over voldoende rekenvaardigheid te beschikken. Het kunnen lezen en maken van grafieken is een vereiste, evenals het kunnen werken met e-machten en logaritmen. Voor deelname aan de opleiding is het diploma TMS verspreidbare radioactieve stoffen  D niet vereist, maar strekt tot de aanbeveling.

Programma

  • Atoom- en kernfysica
  • Radioactief verval en soorten ioniserende straling
  • Wisselwerking van ioniserende straling met de materie
  • Dosimetrische grootheden en eenheden
  • Detectie
  • Biologische effecten
  • Normen en wettelijke regelingen
  • Praktische stralingshygiëne: veilig omgaan met open bronnen
  • Practicum 


Opfristraining wiskunde
Bij de opleiding TMS VRS C wordt er vanuit gegaan dat u over de benodigde basis aan wiskundige kennis en vaardigheden beschikt, zoals het gebruik van haakjes bij het berekenen van een deling en het vrijmaken van exponenten en statistiek. Indien men niet beschikt over voldoende wiskundekennis wordt de ‘Opfristraining wiskunde verspreidbare radioactieve stoffen’ aanbevolen.

Inschrijven?
Informatie betreffende cursusdata, cursuslocaties en inschrijven: klik hier.

Vragen?
Vragen kunt u opsturen naar opleidingen@nrg.eu.