Wat is Dosimetrie?

NRG verzorgt de persoonsdosimetrie van vele tienduizenden werknemers die beroepshalve met stralingsbronnen omgaan. NRG adviseert over de soort dosismeter, het gebruik ervan en levert deze met verschillende uitgiftefrequenties.

De classificatie van uw blootgestelde werknemers bepaalt of zij permanent een dosismeter bij zich moeten dragen. In andere gevallen kunt u besluiten dit vrijwillig te doen. Soms volstaat het om bepaalde ruimtes te monitoren met dosismeters. In alle gevallen geldt dat u met onze dienstverlening te allen tijde kan aantonen dat u uw zorgplicht als werkgever waarmaakt.

Via de webapplicatie kunt u eenvoudig zaken met NRG doen. Via deze applicatie kunt het beheer van de abonnementen online uitvoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld dosismeter abonnementen toevoegen, wijzigen of afmelden en de tenaamstelling van werknemers wijzigen. Aanpassingen in uw abonnementen worden onmiddellijk afgehandeld. Daarnaast kunnen dosisrapportages worden opgevraagd. Periodieke rapportages worden voordat de volgende draagperiode start als een PDF bestand online beschikbaar gemaakt.

U kunt zich bij NRG aanmelden voor een abonnement op dosismeters. Ook voor andere vormen van dosimetrie, zoals extremiteiten-dosismeters (polsen, handen) of ruimtedosimeters kunt u contact met ons opnemen.

NRG verstrekt dosismeters aan haar klanten op basis van een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleende erkenning, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Besluit Stralingsbescherming.

Beheer uw dosimetrieabonnementen eenvoudig online:

  • aanvragen of wijzigen van uw abonnementen
  • tenaamstelling wijzigen
  • rapportages opvragen