TMS Verspreidbare radioactieve stoffen C (voorheen 4B)

Deze cursus voldoet aan de eisen voor de opleiding van een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) die toezicht houdt op handelingen met verspreidbare radioactieve stoffen (VRS) op een C-lab (minder dan 20 Reinh). Daarnaast is de cursus ook geschikt voor blootgesteld werknemers in het genoemde veld. Deze cursus is gericht op het verwerven van deskundigheid voor toepassingen met een matig risico bij gebruik van grotere en/of meer ingekapselde en open radioactieve bronnen. De cursus is een verdieping van de stof behandeld in de cursus voor de TMS verspreidbare radioactieve stoffen D.

Alle aspecten komen aan de orde, zoals radioactiviteit, ioniserende straling, omgaan met radioactief materiaal, meten van straling en praktische stralingsnormen. Bij dit alles staat de stralingsbescherming van de mens centraal. Behalve theoretische kennis voorziet de cursus ook in het beoefenen van een aantal vaardigheden door middel van het uitvoeren van een aantal practica. De cursus wordt afgesloten met een door de overheid erkend examen.

Bestemd voor
Deze cursus is bestemd voor TMS die toezicht houden op handelingen met verspreidbare radioactieve stoffen op een C-lab (minder dan 20 Reinh) en werkemers die handelingen verrichten met open radioactieve bronnen met een matig stralingshygiënisch risico.

Kennis en ervaring
Als vooropleiding wordt MBO/HBO (technische richting) verlangd. Cursisten dienen over voldoende rekenvaardigheid te beschikken. Het kunnen lezen en maken van grafieken is een vereiste, evenals het kunnen werken met e-machten en logaritmen. Voor deelname aan de cursus is het diploma stralingshygiëne TMS verspreidbare radioactieve stoffen  D niet vereist, maar strekt tot de aanbeveling.

Programma

  • Atoom- en kernfysica
  • Radioactief verval en soorten ioniserende straling
  • Wisselwerking van ioniserende straling met de materie
  • Dosimetrische grootheden en eenheden
  • Detectie
  • Biologische effecten
  • Normen en wettelijke regelingen
  • Praktische stralingshygiëne: veilig omgaan met open bronnen
  • Practicum 


Opfristraining wiskunde
Bij de opleiding TMS VRS C wordt er vanuit gegaan dat u over de benodigde basis aan wiskundige kennis en vaardigheden beschikt, zoals het gebruik van haakjes bij het berekenen van een deling en het vrijmaken van exponenten en statistiek. Indien men niet beschikt over voldoende wiskundekennis wordt de ‘Opfristraining wiskunde verspreidbare radioactieve stoffen’ aanbevolen.

Inschrijven?
Klik hier voor de cursus (10 dagen).
Klik hier voor de cursus + opfristraining wiskunde (10 dagen + 1 ochtend).
Klik hier voor het herexamen (1 ochtend).

Cursus data
Voorjaar:
- 30 januari; 6, 13, 27 februari; 6, 13, 20, 27 maart; 3, 10 april 2019
Opfristraining wiskunde: 23 januari 2019 (optioneel)
Examen: 17 april 2019
Locatie: NRG te Petten

Herexamen data
- 13 mei 2019 (7 mei 2019 examentraining)
- 9 december 2019 (3 december 2019 examentraining)

Kosten
€ 250,00 per deelnemer: Opfristraining wiskunde
€ 3.250,00 per deelnemer: Cursus
€ 295,00 per deelnemer: Herexamen (incl. examentraining)

 

Annuleringsvoorwaarden
Bij onvoldoende aanmeldingen heeft NRG te allen tijde het recht de cursus te annuleren. Dit zal uiterlijk 4 weken van te voren kenbaar gemaakt worden.

De prijzen zijn vast en geldig voor het jaar 2019. De prijzen zijn tevens exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen (bijvoorbeeld jaarlijkse indexatie).

 

Informatie aanvragen
Deze cursus kan ook op aanvraag georganiseerd worden.

Vragen kunt u opsturen naar opleidingen@nrg.eu.