TMS Verspreidbare radioactieve stoffen D (voorheen 5B)

Deze cursus voldoet aan de eisen voor de opleiding van een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) die toezicht houdt op handelingen met verspreidbare radioactieve stoffen (VRS) op een D-lab (minder dan 0,2 Reinh). Daarnaast is de cursus ook geschikt voor blootgesteld werknemers in het genoemde veld. De cursus is gericht op het veilig kunnen omgaan met de risico’s die verbonden zijn aan het werken met radioactief materiaal en geeft een algemene opleiding in de stralingshygiëne. Praktisch alle aspecten komen aan de orde, zoals radioactiviteit, ioniserende straling, omgaan met radioactief materiaal, meten van straling, stralingsnormen, biologische effecten en praktische beschermingsmaatregelen.

Bij dit alles staat de stralingsbescherming van de mens centraal. Behalve theoretische kennis voorziet de cursus ook in het beoefenen van een aantal vaardigheden door middel van het uitvoeren van een aantal practica. De cursus wordt afgesloten met een door de overheid erkend examen.

Bestemd voor
Deze cursus is bestemd voor TMS die toezicht houden op handelingen met verspreidbare radioactieve stoffen op een D-lab (minder dan 0,2 Reinh) en werknemers die handelingen verrichten met open radioactieve bronnen met een beperkt stralingshygiënisch risico.

Kennis en ervaring
Cursisten dienen over voldoende rekenvaardigheid te beschikken. Als vooropleiding wordt MBO/HAVO (technische richting) verlangd. Ook het kunnen lezen en maken van grafieken is een vereiste. Indien men niet beschikt over voldoende wiskundekennis wordt de ‘Opfristraining wiskunde verspreidbare radioactieve stoffen’ aanbevolen.

Programma

  • Opbouw materie
  • Radioactief verval en halveringstijd
  • Ioniserende straling
  • Wisselwerking van ioniserende straling met de materie
  • Stralingsmeetsystemen
  • Biologische effecten
  • Dosimetrische grootheden en eenheden
  • Normen en wettelijke regelingen
  • Praktische stralingshygiëne: veilig omgaan met open bronnen
  • Practicum 


Opfristraining wiskunde
Voor het goed kunnen volgen van de cursus Stralingshygiëne TMS VRS D zijn enkele wiskundige vaardigheden en inzichten noodzakelijk. Tijdens de opfristraining wordt alle benodigde wiskundige kennis behandeld en worden de vaardigheden opgefrist die nodig zijn voor het goed kunnen volgen van de cursus voor TMS VRS D. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werken met een (wetenschappelijke) rekenmachine, wetenschappelijke notatie, machten van 10 en het oplossen en omvormen van vergelijkingen.

Diagnostische toets
U kunt zelf beoordelen of het nodig is om deze cursus te volgen, door de diagnostische toets te maken. Klik hier om direct naar de diagnostische toets te gaan. Log in met:
gebruikersnaam: gastnrg
wachtwoord: g@stnrg1

Inschrijven?
Klik hier voor de cursus (6 dagen).
Klik hier voor de cursus + opfristraining wiskunde (6 dagen + 2 ochtenden).
Klik hier voor het herexamen (1 ochtend).

Cursus data
Voorjaar:
- 4, 6, 11, 13, 18, 20 juni 2019
Opfristraining wiskunde: 28 en 29 mei 2019 (optioneel)
Examen: 27 juni 2019
Locatie: NRG te Petten

Najaar:
- 10, 12, 17, 19, 24, 26 september 2019
Opfristraining wiskunde: 3 en 5 september 2019 (optioneel)
Examen: 3 oktober 2019
Locatie: NRG te Petten

Herexamen data
- 27 juni 2019 (20 juni 2019 examentraining)
- 3 oktober 2019 (26 september 2019 examentraining)

Kosten
€ 460,00 per deelnemer: Opfristraining wiskunde
€ 2.295,00 per deelnemer: Cursus
€ 290,00 per deelnemer: Herexamen (incl. examentraining)

 

Annuleringsvoorwaarden
Bij onvoldoende aanmeldingen heeft NRG te allen tijde het recht de cursus te annuleren. Dit zal uiterlijk 4 weken van te voren kenbaar gemaakt worden.

De prijzen zijn vast en geldig voor het jaar 2019. De prijzen zijn tevens exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen (bijvoorbeeld jaarlijkse indexatie).

 

Informatie aanvragen
Deze cursus kan ook op aanvraag georganiseerd worden.

Vragen kunt u opsturen naar opleidingen@nrg.eu.