Risico Inventarisatie & Evaluatie

Voordat een stralingstoepassing in gebruik mag worden genomen is het onder andere verplicht om een stralingsrisicoanalyse (RI&E) uit te (laten) voeren. In het Besluit Stralingsbescherming zijn eisen gesteld aan de goedkeuring van deze analyse. Alle RI&E’s dienen te zijn getoetst door een geregistreerd stralingsdeskundige met minimaal niveau 3 stralingsdeskundigheid.

De RI&E is er in verschillende complexiteiten. Deze complexiteit is onder andere afhankelijk van het type toepassing. Met de stralingsrisicoanalyse (RI&E) wordt de reguliere en potentiele blootstelling van medewerkers aan straling bepaald. Daarnaast wordt de dosis aan de terreingrens vastgesteld. Deze uitkomsten zijn bepalend voor de indeling  van radiologisch medewerkers en de classificatie van ruimtes.

De stralingsrisicoanalyse is bij een nieuwe melding of vergunningaanvraag een verplicht onderdeel. Tevens is het verplicht de RI&E te actualiseren bij een nieuw toestel of een nieuwe bron, of bij een verbouwing van de ruimte waar het toestel of de bron staat opgesteld. De risicoanalyse kan worden uitgevoerd door middel van een berekening.