Stralingsbescherming

Training

Bedrijven en organisaties die handelingen en werkzaamheden uitvoeren met toestellen en radioactieve stoffen en die in het bezit van een Kernenergiewetvergunning zijn of een melding hebben gedaan, dienen te beschikken over voldoende deskundigheid inzake de stralingshygiëne. Het vereiste deskundigheidsniveau hangt daarbij af van de complexiteit van de handelingen en/of werkzaamheden.

NRG biedt hiervoor een uitgebreid pakket aan van cursussen op het gebied van de stralingshygiëne, stralingsbescherming en reactorkunde om medewerkers zo van de gewenste deskundigheid te voorzien. Onze cursussen voor stralingsdeskundigheid en de bijbehorende bij- en nascholing is door ANVS erkend. Wilt u graag meerdere werknemers tegelijk laten deelnemen aan een cursus of heeft u specifieke wensen? NRG verzorgt graag een maatcursus die voldoet aan uw wensen. Dit kan in-company, bij NRG (Petten / Arnhem) of op een locatie in het land. Hieronder vind u het cursusaanbod van NRG.

___

Per 6 februari 2018 treedt het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) in werking. Dit besluit vervangt het huidige Besluit stralingsbescherming (Bs). In het Bbs wordt het opleidingsstelsel aangepast. Voor elk vakgebied is er nu een specifieke opleiding. Voorbeelden zijn verspreidbare radioactieve stoffen, splijtstoffen, versneller, industriële radiografie en meet- en regeltechniek.

Tevens wijzigt de terminologie van deskundigen in het Bbs. De toezichthoudend deskundige (Bs) wordt in het Bbs 'de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming' en de coördinerend deskundige (Bs) wordt in het Bbs 'de stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige'.

Bij NRG hebben we een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Dit opleidingsinstituut gaat meerdere van de nieuwe opleidingen geven. Hoewel de nieuwe opleidingen evenals de huidige opleidingen specifiek bedoeld zijn voor de toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming, zijn deze ook te volgen voor blootgesteld werknemers als verplichte voorlichting en instructie.

Naar onze verwachting zullen de volgende eisen voor blootgesteld werknemers (indien van toepassing) als volgt wijzigen:
• Niveau 5B  -> TMS opleiding verspreidbare radioactieve stoffen - D;
• Niveau 4B -> TMS opleiding verspreidbare radioactieve stoffen - C;
• Niveau 3 -> Opleiding voor Coördinerend deskundige (was al gewijzigd);
• Niveau 5A, werkzaam in de meet- en regeltechniek -> TMS opleiding meet- en regeltechniek;
• Niveau 5A of 4A industriële radiografie -> TMS opleiding industriële radiografie.

De al behaalde diploma's blijven geldig.