NRG: High Reliability Organisation

Om veilig en betrouwbaar te werken, maakt NRG gebruik van de karakteristieken van een High Reliability Organisation (HRO).

Medewerkers en management streven naar de volgende vijf karakteristieken.

Focus op onverwachte gebeurtenissen
Om betrouwbaar, veilig en professioneel te kunnen werken in een omgeving die moeilijk voorspelbaar, dynamisch en complex is, moeten onverwachte gebeurtenissen vroegtijdig ontdekt worden. Daarom richten management en medewerkers zich actief op zwakke signalen. Fouten en bijna fouten zien zij als kansen om te leren. Medewerkers en managers melden onverwachte of onveilige gebeurtenissen of problemen. Deze meldingen worden actief aangemoedigd en geëvalueerd om te leren wat er beter kan.

Niet simplificeren
In organisaties waar medewerkers veel ervaring hebben, bestaat vaak de neiging om gebeurtenissen te simplificeren. Die neiging is groter als er veel werkzaamheden zijn die routinematig verlopen. In een Hoog Betrouwbare Organisatie neemt men geen genoegen met simpele verklaringen. Medewerkers gedragen zich zodanig dat vervelende gevolgen van onverwachte gebeurtenissen worden voorkomen: men is kritisch ten opzichte van elkaar, luistert goed en bevraagt elkaar. Routines worden vermeden, respect voor elkaar is een voorwaarde.

Primair gericht zijn op operationele processen
Om hoog te presteren hebben managers en medewerkers goede kennis van het hele operationele proces van de onderneming. Medewerkers zijn een schakel in de hele keten en een gebroken schakel heeft gevolgen voor de hele keten. Dat beseffen ze ook. Men houdt elkaar goed op de hoogte van het verloop van het proces en de actuele stand van zaken, zodat men sneller kan schakelen en problemen eerder ziet aankomen.

Veerkrachtig en vasthoudend zijn
Management en medewerkers beschikken over een arsenaal aan werkwijzen waarmee ze in uiteenlopende situaties effectief kunnen handelen. Dat vraagt ook voortdurende training en scholing. Er moet sprake zijn van een continu lerende organisatie. Kennis kan afhankelijk van de situatie worden ingezet. Door formele en informele contacten te organiseren en relaties in stand te houden, leren medewerkers en managers elkaars kennis en expertise kennen en blijven ze elkaar aanspreken bij de kleinste zorg. Fouten zijn mogelijkheden om te leren. Fouten zijn kansen.

Respect voor expertise hebben
Kennis en ervaring worden in Hoog Betrouwbare Organisaties gewaardeerd. Bij onverwachte gebeurtenissen wordt van die expertise gebruik gemaakt. De meest gekwalificeerde medewerker neemt het besluit en handelt. Het is wel van belang te weten wie welke expertise heeft, zodat er snel gehandeld kan worden als zich een afwijking voordoet.