Het Veiligheids- rapport

Volgens de Nederlandse wetgeving dient aan een kernenergiewetvergunning een Veiligheidsrapport (VR) ten grondslag te liggen. Om een vergunning voor een nieuwe nucleaire faciliteit te verkrijgen dient er dus een VR opgesteld te worden.

 

In het VR wordt de faciliteit en de genomen maatregelen ter bescherming van mensen, dieren, planten en goederen beschreven. Op basis hiervan is het mogelijk om het veilig bedrijven van de faciliteit te kunnen beoordelen. Bij een wijziging aan een bestaande nucleaire faciliteit kan een vergunningswijziging en een revisie van het VR noodzakelijk zijn.

NRG heeft ruime ervaring met zowel het opstellen als reviseren van veiligheidsrapporten; zowel voor haar eigen nucleaire installaties als voor die van haar klanten, zie onderstaande referenties. Daarnaast kunnen wij het onderliggende Technisch Informatie Pakket (TIP) opstellen/reviseren, diverse studies ter onderbouwing van het VR uitvoeren en/of beoordelen en ondersteunen bij het overleg met Bevoegd Gezag.

NRG REFERENTIES

- Veiligheidsrapporten voor de eigen nucleaire installaties betreffen onder andere die voor de Hoge Flux Reactor (HFR), Hot Cell Laboratories (HCL) en Molybdeen Production Facility (MPF).

 - NRG heeft onder meer COVRA, EPZ en het RID geassisteerd bij het opstellen en vernieuwen van hun Veiligheidsrapport.