Windturbines en Externe Veiligheid (QRA)

Het inpassen van nieuwe windturbine-locaties in een dichtbevolkt en dichtbebouwd land als Nederland is een uitdagende opgave.

Naast geluid, ecologie, landschappelijke inpassing en slagschaduw speelt het aspect externe veiligheid een belangrijke rol.

Externe veiligheidsanalyses (zoals QRA’s) voor windturbines worden uitgevoerd in overeenstemming met de nieuwste normen en richtlijnen (Handboek Risicozonering Windturbines).

Wat maakt NRG uw eerste keus voor risico-analyses voor windturbines?

  • Onafhankelijke risico- en veiligheidsspecialist;
  • medeauteur voorgaande HRW versies;
  • reviewer van huidig HRW (i.o.v. Nederlandse Wind Energie Associatie);
  • tientallen jaren ervaring in ondersteunen van ontwikkelingen in windprojecten (>100 projecten);
  • diepgaande kennis van infrastructurele en externe veiligheidsrisico’s.


NRG beoordeelt risico's die zijn verbonden aan het gebruiken van windturbines (WTG) nabij complexe locaties, zoals bedrijventerreinen, industriële installaties en landelijke infrastructuren zoals dijken en sluizen.

In navolging van de wijzigingen in het HRW heeft NRG haar eigen modelleringssoftware ontwikkeld, waarmee we de risico’s op gebied van externe veiligheid snel en effectief kunnen identificeren, kwantificeren en rapporteren.

De modellen die NRG hiervoor toepast zijn niet alleen zeer vooruitstrevend, maar ook uitermate nauwkeurig wat u de ruimte geeft om de juiste beslissingen te nemen.