Het Technisch Informatie Pakket (TIP)

Het Veiligheidsrapport (VR), zoals wij dat in Nederland kennen, is een publiek document en geeft daarom enkel een algemene beschrijving van de nucleaire faciliteit. In het Technisch Informatie Pakket (TIP) wordt de nucleaire faciliteit in meer detail beschreven en het geldt daarom als belangrijke informatiebron voor de medewerkers die de nucleaire faciliteit bedrijven. Het TIP is dus de nadere onderbouwing van het VR en kan aangepast worden zonder vergunningswijziging.

NRG heeft recent voor EPZ een nieuw en gedigitaliseerd TIP opgeleverd. Belangrijk onderdeel hierbij is het vastleggen van de ontwerpuitgangspunten (ontwerpbasis). Niet alleen de inhoud van het TIP is aangepast, maar ook het gebruikersgemak van het TIP is aanzienlijk vergroot. In het nieuwe TIP zijn alle onderbouwende studies middels een muisklik opvraagbaar zijn. Daarnaast is het configuratiebeheer geautomatiseerd. Via een notificatiesysteem wordt aangegeven welke delen van het TIP mogelijk gewijzigd moeten worden na een bepaalde modificatie.

Daarnaast werken onze safety en licensing experts momenteel in samenwerking met het RID aan een nieuw VR en TIP voor de Hoger Onderwijs Reactor. 

PSAR/FSAR
Veel andere landen kennen geen opsplitsing in een publiek veiligheidsrapport  en een niet publiek Technisch Informatie Pakket. In het buitenland vormt een Preliminary Safety Analysis Report (PSAR) veelal de basis voor de bouwvergunning en een Final Safety Analysis Report (FSAR) de basis voor de exploitatievergunning.

Onze experts zijn bekend met de internationale standaarden t.a.v. PSAR/FSAR (o.a. IAEA GS-G-4.1 en REG-1.70) en kunnen daarmee ook ondersteunen bij de totstandkoming of beoordeling van een PSAR/FSAR of delen daarvan. 

NRG REFERENTIES

- NRG heeft in samenwerking met EPZ in 2014 een nieuw en gedigitaliseerd TIP opgeleverd.
- NRG heeft voor ongeveer 140 nucleaire veiligheidssystemen van Olkiluoto 3 een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. Hierbij werd voor elk veiligheidssysteem aangetoond dat  het ontwerp in overeenstemming is met de veiligheidsvoorschriften. De resultaten van deze beoordelingen zijn opgenomen in het Safety Analyses Report.