Ongevalsprocedures

Bij een verstoring van het proces, of tijdens een ongeval, worden door het regelzaalpersoneel maatregelen genomen met als doel de installatie in een veilige stabiele toestand te brengen.

Deze maatregelen worden vastgelegd in procedures en richtlijnen en hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Identificatie van de situatie (o.a. door gebruik van metingen)
  • Het in een veilige toestand brengen van de installatie
  • Het uitvoeren van de juiste mitigerende maatregelen in geval van een ernstig ongeval
  • Meldingen
  • Evacuatie


NRG heeft ruime ervaring in het ondersteunen van nucleaire faciliteiten bij het opstellen van procedures en richtlijnen die betrekking hebben op bovenstaande onderwerpen. Tevens heeft NRG ervaring met opzetten en verzorgen van trainingsprogramma’s voor deze procedures en richtlijnen.