Milieueffect- rapportage (m.e.r.)

NRG heeft ruime ervaring in het begeleiden van exploitanten van nucleaire faciliteiten in vergunningstrajecten, bijvoorbeeld bij nieuwbouw of een wezenlijke verandering van een bestaande faciliteit.

Parallel aan een vergunningsaanvraag voor een nieuw initiatief of een verandering van een nucleaire faciliteit is het vaak nodig een Milieu Effect Rapport (MER) op te stellen. Ook als het wettelijk niet verplicht is om een MER op te stellen, kan het verstandig zijn dit toch te doen. Het succesvol doorlopen van het MER-traject garandeert namelijk een weloverwogen besluit en zorgt daarmee vaak voor draagvlak voor het initiatief in de samenleving.

Een MER is niet per definitie bij iedere vergunningswijziging noodzakelijk. Er moet altijd de vraag gesteld worden of een MER nodig/nuttig is. Want ook in gevallen dat het wettelijk niet verplicht is een MER op te stellen, kan het verstandig zijn dit toch te doen. Het succesvol doorlopen van het m.e.r.-traject garandeert namelijk een weloverwogen besluit en zorgt daarmee vaak voor draagvlak voor het initiatief in de samenleving.

Onze safety and licensing experts ondersteunen graag bij:

  • Het opstellen en/of beoordelen van het MER.
  • Het coördineren van het gehele m.e.r.-traject.
  • Het ondersteunen van derden bij het overleg met het Bevoegd Gezag.


Dit alles is gericht op een zo soepel mogelijk m.e.r.-traject dat naadloos aansluit op de vergunningsaanvraag. 

Het m.e.r.-traject op hoofdlijnen: 

  • Een schriftelijke mededeling van de voorgenomen activiteit aan het Bevoegd Gezag. De initiatiefnemer vermeld in deze mededeling het doel van de voorgenomen activiteit, de te beschouwen alternatieven en de milieu-effecten die beschouwd zullen worden in het MER.
  • Het Bevoegd Gezag geeft op basis van deze mededeling advies over de reikwijdte en het detailniveau voor het op te stellen MER. Hierbij kan het bevoegd gezag de commissie m.e.r. raadplegen.
  • De initiatiefnemer stelt vervolgens een MER op. Het MER wordt als onderdeel van de vergunningsaanvraag bij het Bevoegd Gezag ingediend.


De volgende stappen worden gezet tijdens het m.e.r.-traject:

 

NRG REFERENTIES

NRG, Nederland (2009) – opstellen van de startnotitie voor de bouw en exploitatie van een nieuwe onderzoeksreactor, genaamd PALLAS. De startnotitie vormt het startsein voor de m.e.r. procedure.

EPZ, Nederland (2010) - ondersteuning bij de vergunningsaanvraag en het bijbehorende MER-traject voor hun brandstofdiversificatie (MOX). Samen met KEMA stelde NRG het MER op. Hiervoor werden o.a. de radiologische consequenties van de inzet en het vervoer van MOX splijtstof door NRG bepaald. In 2013 ontving EPZ hiervoor de definitieve vergunning.

COVRA, Nederland (2013) - ondersteuning bij het opstellen van het MER voor de uitbreiding van hoogradioactief opslaggebouw (HABOG).