Veiligheid & Risico

Veiligheidsanalyses

Voor het veilig bedrijven van een kerncentrale zijn veiligheidsanalyses essentieel.  NRG heeft ruim veertig jaar ervaring met uitvoeren en beoordelen van veiligheidsanalyses. Hierbij wordt  gebruik gemaakt van gekwalificeerde commerciële  computercodes, zoals RELAP5/MOD3.3, TRACE V50P3, MELCOR 2.1, en de intern ontwikkelde code SPECTRA 3.6 voor geavanceerde reactortypen.

De analisten van NRG hebben onder andere actuele ervaring met veiligheidsanalyses van druk- en kokendwaterreactoren (PWR en BWR), zowel op het gebied van ontwerpongevallen (Design Base Accidents, DBA) als ook ernstige ongevallen (Severe Accidents, SA). Daarnaast is NRG koploper in het analyseren van fenomenen die uniek zijn voor gasgekoelde, grafietgemodereerde reactoren, waaronder de verspreiding en ophoping van radioactief (grafiet)stof en aerosolen.

De expertise van NRG is inzetbaar in elke projectfase: de periodieke (her)evaluatie van een bestaande centrale, de vergunningsaanvraag van een nieuwe installatie, of het analyseren van een toekomstig reactorontwerp. NRG ontwikkelt het model van de installatie, voert de analyses uit en verzorgt de rapportage, inclusief het betreffende hoofdstuk van het VR (indien gewenst).

Behalve kant-en-klare veiligheidsanalyses levert NRG ook consultancy en detachering van vakinhoudelijke experts.