Flow Design Support

In vrijwel alle industriële processen spelen vloeistof- en/of gasstromen en de daarmee gepaard gaande warmteoverdracht een rol. Bij het ontwerpen of optimaliseren van een industrieel proces is een zorgvuldige analyse van deze thermo-hydraulische processen van groot belang voor de veiligheid en efficiëntie.

Op het gebied van flow design support heeft NRG onder andere ervaring met:

  • Optimalisatie van gasstromen door HRSG’s (Heat Recovery Steam Generators), stirling motoren en gasturbines
  • Ontwerpverbetering van windverhitters voor de staalindustrie
  • Ondersteuning bij het ontwerpen van thermo-akoestische pomp en motor
  • Ontwerpanalyse van LNG-verdampers
  • Optimalisatie van windturbineontwerpen
  • Ontwerpverbetering van thermo-chemische warmtepompen
  • Stroming van beton tijdens vulprocessen
  • Belasting van luchtwrijving en drukgolven op tunnels, viaducten en gebouwen ten gevolge van langsrazend verkeer
  • Verspreiding van stofdeeltjes
  • Stromings- en warmtetransportberekeningen van nucleaire bestralingen in onderzoeksreactoren