Risico Inventarisatie & Evaluatie

Voordat een stralingstoepassing in gebruik mag worden genomen is het onder andere verplicht om een stralingsrisicoanalyse (RI&E) uit te (laten) voeren. In het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) zijn eisen gesteld aan de goedkeuring van deze analyse. Alle RI&E’s dienen te zijn getoetst door een geregistreerd stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige.

De RI&E is er in verschillende complexiteiten. Deze complexiteit is onder andere afhankelijk van het type toepassing. Met de stralingsrisicoanalyse (RI&E) wordt de reguliere en potentiele blootstelling van medewerkers aan straling bepaald. Daarnaast wordt de dosis aan de terreingrens vastgesteld. Deze uitkomsten zijn bepalend voor de indeling van radiologisch medewerkers en de classificatie van ruimtes.

De RI&E is bij een nieuwe kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag een verplicht onderdeel. Tevens is het verplicht elke vijf jaar de RI&E te actualiseren of bij een nieuw toestel, een nieuwe bron of een verbouwing van de ruimte waar het toestel of de bron staat opgesteld. De RI&E kan worden uitgevoerd door middel van een berekening.