Stralingsbescherming

NRG biedt - als bedrijf met ruim veertig jaar ervaring in het veilig en verantwoord omgaan met de risico’s van straling - een integraal pakket van diensten aan op het gebied van stralingsbescherming. Dit doen wij voor nationale en internationale klanten in de nucleaire en de procesindustrie, de delfstoffenwinning, de gezondheidszorg, onderzoeksinstellingen en voor overheden. 

Met dit brede dienstenpakket zorgt NRG er voor u als klant alleen die dienst hoeft af te nemen die u echt nodig hebt. We zien echter ook steeds meer een behoefte aan het compleet ontzorgen van u als klant op het gebied van stralingsbescherming. Hierbij zorgen we ervoor dat u als organisatie volledig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van stralingsbescherming en u volledig kunt foccussen op uw primaire processen.

Hiervoor kunnen wij u kosten-effectieve dienstverleningspakketten aanbieden, die speciaal voor een aantal organisaties en bedrijven op maat is gemaakt.