Thermische Vermoeiing

Een van de belangrijkste parameters voor reactorveiligheid en levensduur is thermische vermoeiing in het primaire koelwatersysteem van kernreactoren. Het mengen van vloeistoffen met een verschillende temperatuur zorgt namelijk voor een warmte-koudewisseling die het materiaal van de systemen kan aantasten.

Referenties:

  • NRG heeft EPZ ondersteund bij de rechtvaardiging van LTO voor de kerncentrale Borssele (KCB). Hiervoor is onder meer het LTO concept in samenwerking met EPZ uitgewerkt. Er zijn vermoeiingsanalyses uitgevoerd en er is ondersteund bij de review van verouderingsbeheersing. In 2013 heeft EPZ de vergunning voor verlenging van de bedrijfsvoeringsperiode tot 2014 van het Bevoegd Gezag ontvangen.
    Aangezien Borssele een van de eerste kerncentrales in Europa is waarvan de ontwerplevensduur van veertig jaar verlengd is tot zestig jaar, beschikt NRG hierdoor over unieke kennis en ervaring. Deze kennis en ervaring worden gebruikt om andere kerncentrales te ondersteunen.
  • NRG heeft daarnaast de kerncentrales van Ringhals ondersteund bij het opstellen van de LTO methodiek. Door het geven van verschillende workshops zijn de verschillende LTO activiteiten toegelicht en is gekeken hoe bestaande/lopende activiteiten gebruikt kunnen worden voor de LTO rechtvaardiging.
  • NRG heeft voor de onderzoeksreactor in Petten de verouderingsbeheersing van alle veiligheids- en veiligheidsrelevante SSCs beoordeeld.