LEAF software

Bij NRG hebben we een geïntegreerde aanpak ontwikkeld voor vermoeiingsbeheersing gedurende bedrijfsduurverlenging (Long Term Operation, LTO). Vermoeiingsmonitoring is een belangrijk aspect om de geldigheid van de belastingaannamen gemaakt in de tijdsgelimiteerde analyses (Time Limited Ageing Analyses, TLAAs) te kunnen blijven waarborgen.

De toegepaste aanpak koppelt belastingsmonitoring, het tellen van transiënten en de uitgevoerde vermoeiingsanalyses op een geavanceerde manier. Het geprojecteerd aantal cycli wordt geverifieerd door het tellen van de opgetreden belastingsituaties. De thermische ontwerp-transiënten worden geverifieerd door middel van evaluatie met LEAF van temperatuurmetingen (gemeten door uw proces informatie systeem en/of FAMOS). Gebaseerd op de resultaten van de toegepaste aanpak, kan de actuele vermoeiingsstatus van verschillende componenten worden gemonitord en gerapporteerd.
Karakteristieken van LEAF zijn:

 • Verificatie van ontwerp-transiënten voor vermoeiing met temperatuurmetingen
 • Tellen van transiënten en vergelijking van aantallen met het transiëntenbudget
 • Gemeten transiënten zijn gedefinieerd door middel van:
  - Algemene informatie van de installatie afkomstig van het procesinformatiesysteem (druk, temperature)
  - Vermoeiing-specifieke thermokoppeldata (inclusief stratificatie)
 • Klantspecifieke implementatie mogelijk (toepassen van klantspecificaties en wensen)
 • Opties om de instellingen voor verificatie aan te passen om inzicht in gevoeligheid van de uitkomsten te verkrijgen (geen black box)
 • Flexibiliteit: interventie door de gebruiker
 • Sterke vermoeiingsbasis door middel van synergie van drie gebieden (transiënten-telling, transiënten-verificatie en vermoeiingsanalyses)
 • Na installatie en aanpassing aan gebruikerspecificaties kan LEAF als stand-alone applicatie worden gebruikt.

Graag geven wij meer specifieke informatie of een demonstratie.