Testen Nucleaire Materialen

NRG heeft een unieke combinatie van faciliteiten, expertise en ervaring voor het kwalificeren, testen en onderzoeken van nucleaire materialen voor toepassing in de nucleaire industrie. NRG heeft een Hoge Flux Reactor ter beschikking waarin materialen onder gecontroleerde omstandigheden kunnen worden blootgesteld aan stralingsniveau vergelijkbaar of hoger dan in een kerncentrale. De veranderingen hierdoor kunnen tijdens of na de bestraling in een afgeschermde hot cell-omgeving worden bepaald. Op basis hiervan kunnen materialen worden gekwalificeerd of verbeterd.

Met behulp van deze NRG services wordt bestaande nucleaire energie veiliger en efficiënter en worden nieuwe veelbelovende nucleaire energie technologieën ontwikkeld.