Probabilistische Risico Analyses

Een Probabilistische Risico Analyse (PRA) is een schatting van de kans op een ongewenste gebeurtenis in een installatie. Deze schatting wordt kwantitatief samengesteld uit alle combinaties van falende systemen die leiden tot deze ongewenste gebeurtenis. Zo kan de PRA methodiek gebruikt worden om de kans op niet sluiten/keren van waterkeringen zoals de Oosterscheldekering en de Maeslantkering te berekenen. 

Waarom een PRA?
Een PRA biedt een gestructureerd inzicht in de kans op incidenten en de consequenties van incidenten. PRA is een zeer geschikte manier om het risico van installaties kwantitatief in kaart te brengen. Met behulp van dit inzicht kunnen de zwakste veiligheids- en/of betrouwbaarheidsschakels van een installatie geïdentificeerd en aangepakt worden.

PRA vindt zijn oorsprong in de nucleaire sector. Vanwege verstrekkende consequenties in geval van incidenten, is bij een kerncentrale grote behoefte aan inzicht in de faalkans van systemen en combinaties van redundante systemen.

Hoe komt een PRA tot stand?
Een PRA komt tot stand door:

  • het in kaart brengen van ongewenste gebeurtenissen in en rondom een vitale installatie
  • het modelleren van de (combinaties van) oorzaken die kunnen leiden tot de ongewenste gebeurtenissen.
  • het samenbrengen en kwantificeren van deze modellen, resulterend in nieuwe inzichten ter verbetering van de beheersing van ongewenste gebeurtenissen


Het uitvoeren van een PRA vraagt toepassing van een scala aan risicoanalyse-technieken, waaronder het opstellen van gebeurtenissenbomen en foutenbomen, Failure Mode Effect Analysis (FMEA), Data Analysis, Human Reliability Analysis (HRA) en Hazard analysis.

Daarnaast is bij de uitvoering van een PRA diepgaand inzicht vereist in de interactie van systemen onderling, en de invloeden van gemeenschappelijk of systematisch falen van installatiedelen of componenten.

Welke rol speelt NRG op het gebied van PRA?
Het team Risk Management Consultancy (RMC) van NRG is betrokken bij PRA’s van alle  grote nucleaire installaties in Nederland waarvoor een PRA vereist is. Dit zijn de EPZ kerncentrale in Borssele, de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten,  en in het verleden de kerncentrale Dodewaard. Daarnaast levert NRG expertise aan de infrastructurele sector, en voor civiele installaties en vitale bouwwerken, zoals de Oosterscheldekering en de Maeslantkering.

Doorlopend houden de faalkansspecialisten van NRG zich bezig met:

  • Het on-site verlenen van risico-expertise bij specifieke risicovragen omtrent PRA
  • Het uitvoeren van PRA-projecten op het gebied van sluizen, bruggen en tunneldelen
  • Het continu verbeteren van de PRA’s van kerncentrale Borssele en de HFR
  • Het uitvoeren van onderzoek naar faalmechanismen van digitale regeltechniek
  • Het opstellen en bijhouden van databases met faalkansen van componenten
  • Het verzorgen van communicatie tussen toezichthouders (KFD, RWS, Provincie), faciliteiten en leveranciers