Asset Optimalisatie

Bedrijfsduurverlenging

Het begrip Long Term Operation is een internationaal erkend begrip dat voor kerncentrales wordt gebruikt om een ‘verlengde’ bedrijfsvoeringperiode aan te duiden. Dit wil zeggen: een voortzetting van de bedrijfsvoering gedurende een langere periode dan oorspronkelijk voorzien in het ontwerp.

De oorspronkelijke periode kan gelimiteerd zijn op basis van bijvoorbeeld regelgeving, vergunningen, normen en/of ontwerp. Voor LTO gelden in Nederland, maar veelal ook internationaal, geen specifieke regels, richtlijnen of normen.

De IAEA heeft in Safety Report No. 57 de technische aspecten die beoordeeld moeten worden om de verlenging van de bedrijfsvoeringperiode van een kerncentrale te rechtvaardigen vastgelegd. De belangrijke activiteiten in het kader van het rechtvaardigen van LTO volgens dit document zijn:

  • Revalidatie van tijdgelimiteerde verouderingsanalyses
  • Beoordeling van verouderingsbeheersing van veiligheidstechnische Systemen, Structuren en Componenten (SSCs)

 

De LTO ondersteuning van NRG loopt uiteen van het opstellen van een LTO methodiek, het gehele LTO project coördineren tot het  uitvoeren en/of beoordelen. diverse studies ter onderbouwing van de LTO rechtvaardiging (bijvoorbeeld vermoeiingsanalyses)