Stralings- meetapparatuur

Regelmatige controle van stralingsmeetapparatuur is van groot belang voor het betrouwbaar vaststellen van verhoogde stralingsniveaus en eventuele besmettingen. Het verdient daarom aanbeveling draagbare meetapparatuur en vaste meetopstellingen jaarlijks te (laten) controleren.

NRG beschikt over verschillende faciliteiten en gekwalificeerd personeel voor het onderhoud, de reparatie en kalibratie van stralings- en besmettingsmeetapparatuur. Regelmatige controles tonen de goede werking van meetinstrumenten aan en verminderen de kans op foutieve metingen. Indien gewenst kunnen er ook elektrische veiligheidstesten van apparatuur (NEN 3140) worden uitgevoerd.

Om de metingen uit te voeren worden verschillende soorten meetapparatuur gebruikt:

  • draagbare stralings- en besmettingsmeetapparatuur
  • vast opgestelde meetapparatuur, zoals hand-voet-kleding en portaalmonitoren
  • lozingscontrole apparatuur, zoals edelgas-, jodium-, en tritiummonitoren


Desgewenst kan NRG de administratieve organisatie en onderhoudsplanning ook overnemen. Afhankelijk van de klantwens kan kalibratie daarnaast ook op locatie worden uitgevoerd en kan gebruikt gemaakt worden van het zogenaamde NRG-omruilsysteem, waardoor de klant nooit zonder onmisbaar instrument zit. Recent gekalibreerde meetapparatuur huren is ten slotte ook nog een optie. Alle kalibraties worden met naar VSL herleidbare standaarden uitgevoerd.