Vergunnings- ondersteuning

Particulieren, overheden en bedrijven die met ioniserende straling werken, het vervoeren of een toepassing van ioniserende straling in bezit hebben, moeten een kennisgeving, registratie of een kernenergiewetvergunning aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het gaat hierbij om de ioniserende straling van röntgentoestellen, radioactieve stoffen, splijtstoffen, ertsen en/of natuurlijke bronnen.

NRG heeft ruime ervaring met het aanvragen van vergunningen en het uitvoeren van (stralings)risico-analyses. Deze werkzaamheden voeren we zowel uit voor exploitanten van nucleaire faciliteiten (zie Veiligheid & Risico) als voor organisaties en bedrijven in de  medische sector, de procesindustrie of de olie- en gasindustrie.

Afhankelijk van uw toepassing dient u een kennisgeving, registratie of een vergunning aan te vragen. In beide situaties dient u voorafgaande aan het indienen van het verzoek een stralingsrisico-analyse uit te voeren.

NRG biedt organisaties hulp bij het aanvragen van een kernenergiewetvergunning, registratie of kennisgeving en het uitvoeren van de vereiste risico-analyses