Thermo-hydraulische Analyses

NRG heeft ruim veertig jaar ervaring met uitvoeren en beoordelen van thermo-hydraulische veiligheidsanalyses van druk- en kokendwaterreactoren (PWR en BWR), zowel op het gebied van ontwerpongevallen (Design Base Events, DBE) als ook ernstige ongevallen (Severe Accidents, SA). Daarnaast is NRG koploper in het analyseren van fenomenen die uniek zijn voor gasgekoelde, grafietgemodereerde reactoren, waaronder de verspreiding en ophoping van radioactief (grafiet)stof en aerosolen.

Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt  van de nieuwste versies van gekwalificeerde (commerciële) computercodes, zoals de zogenaamde RELAP5/MOD3.3, TRACE V50P3, MELCOR 2.1 en ten slotte de intern ontwikkelde code SPECTRA 3.6 die toepasbaar is op geavanceerde reactortypen.

De expertise van NRG is inzetbaar in elke projectfase: van het analyseren van een toekomstig reactorontwerp, tot de vergunningsaanvraag van een nieuwe installatie of de periodieke (her)evaluatie van een bestaande centrale. NRG ontwikkelt het model van de installatie, voert de analyses uit en verzorgt de rapportage, inclusief het betreffende hoofdstuk van het VR (indien gewenst). Behalve kant-en-klare veiligheidsanalyses levert NRG ook consultancy en detachering van vakinhoudelijke experts.

Ook buiten de nucleaire sector leveren thermo-hydraulische veiligheidsanalyses een waardevolle bijdrage aan de veiligheid, bijvoorbeeld in de chemische sector. De van oorsprong nucleaire rekencodes zijn toepasbaar op elke installatie met een op water/stoom gebaseerd koelsysteem. De veiligheidsanalyses geven inzicht in de (tijdafhankelijke) systeemrespons in het geval van een storing of ongeval.

SPECTRA
SPECTRA, acroniem voor Sophisticated Plant Evaluation Code for Thermal-hydraulic Response Assessment, is een door NRG ontwikkeld computerprogramma voor thermo-hydraulische veiligheidsanalyses. SPECTRA is uitvoerig gevalideerd met behulp van nucleaire benchmarks.

Dankzij de generieke modellen en flexibele opzet is SPECTRA inzetbaar voor verschillende type installaties, zowel nucleair als non-nucleair. De code is reeds succesvol toegepast in veiligheids- en ontwerpanalyses van lichtwaterreactoren, HTR, PBMR, GCFR, vloeibaar metaalreactoren (lood, natrium) en chemische reactoren.

Uniek aan SPECTRA is de toepasbaarheid voor 4e generatie (Gen4) reactoren zoals HTR, PBMR en GCFR. SPECTRA is de enige code die transport, depositie en resuspensie van (grafiet)stof in detail kan modelleren. Ook de verspreiding, absorptie, adsorptie en desorptie van splijtingsproducten wordt berekend.

 

Klik voor een vergroting