Waterstof Management

Waterstof dat tijdens ongevallen vrijkomt, kan een serieus veiligheidsrisico vormen voor watergekoelde reactoren. Eenmaal in het ‘containment’, kan waterstof namelijk een explosieve mix vormen met lucht. Ontsteking van dit uiterst brandbare mengsel kan een verbrandingsproces in gang zetten waarbij relevante veiligheidssystembeschadigd kunnen worden en zelfs een gevaar vormen voor  de integriteit van het ‘containment’. In het ergste geval verliest het containment zijn veiligheidsfunctie. Het beheersen van de risico’s van waterstof is daarom een van de belangrijkste veiligheidskwesties voor kerncentrales.

NRG heeft een methode ontwikkeld om de veiligheidsrisico’s van waterstof voor een kerncentrale  nauwkeurig in kaart te brengen. Deze methode maakt allereerst gebruik van een systeemcode zoals MELCOR om een  groot aantal ongevalsscenario’s door te rekenen. Hiermee worden de kritische scenario’s in beeld gebracht die vervolgens met een geavanceerd CFD-model in meer detail kunnen worden geanalyseerd.   

Verschillende nucleaire bedrijven hebben inmiddels naar tevredenheid gebruik gemaakt van de NRG diensten op het gebied van waterstof management.