Boron Dilution Transients

Boorzuur wordt toegevoegd aan het koelwater in kerncentrales om de reactiviteit te regelen. De injectie van noodkoelwater met een afwijkende boorzuur concentratie kan daarom leiden tot instabiliteit in de reactiviteit.  Om de veiligheid te waarborgen moeten deze zogenaamde ‘boron dilution transients’ (BDT) nauwkeurig worden geanalyseerd.

 

 

NRG heeft een CFD model ontwikkeld dat in staat is om de complexe mengprocessen die bij BDT een rol spelen te kunnen vangen. Dit CFD model is getoetst en gevalideerd tegen 'state of the art' experimentele data en kwaliteitsrichtlijnen. Op basis hiervan kunnen nu BDT analyses op reactor schaal worden uitgevoerd.