Interactieve Desktop Simulatoren

Een interactieve desktop simulator is een realistisch schaalmodel van een kerncentrale die draait op een gewone PC of laptop. De simulator toont het gedrag van de installatie terwijl de gebruiker actief kan ingrijpen in het proces. NRG’s desktop simulatoren zijn verkrijgbaar voor diverse toepassingen, toegesneden op de wensen van de klant. Ze bieden simulatie van zowel generieke PWRs en BWRs als ook specifieke installaties, en kunnen een brede selectie aan ongevallen simuleren.

De desktop simulatoren zijn gebaseerd op thermo-hydraulische rekencodes zoals MELCOR of SPECTRA . Een realistisch model van de centrale wordt gemaakt voor de gekozen code en het gedrag van de installatie wordt berekend tijdens de simulatie. De visualisatiemodule toont op overzichtelijke wijze de respons van de centrale op de berekende gebeurtenissen en de handelingen van de gebruiker, van veranderingen in waterniveaus en temperaturen tot kernsmelt en relocatie.

De visualisatie bestaat uit meerdere schermen die zowel een overzicht van de installatie tonen als ook details van de verschillende onderdelen. De gebruiker kan veranderingen in de simulatie initiëren door middel van de gebruiksvriendelijke grafische interface. De interactieve desktop simulator toont een real-time weergave van de centrale en reageert direct op de acties van de gebruiker.

Interactieve desktop simulatoren vormen een nuttig hulpmiddel bij training en onderwijs aan operators, nucleaire toezichthouders, studenten, werknemers in de nucleaire sector en iedereen die zich voor nucleaire installaties interesseert. Ze helpen de gebruiker om praktische ervaring op te doen met installaties, bekend te worden met reactortypen en hun bedrijfsvoering, en zijn geschikt als trainingsgereedschap voor respons tijdens ongevalssituaties.

SIMULATOREN

  • BWR simulator
  • PWR simulator
  • LFR simulator
  • KCB simulator
  • Web-simulator