Karakteriseren & Sorteren

Door de verschillen in opslagkosten van verschillende categorieën radioactief afval kan sorteren een groot kostenvoordeel opleveren.

NRG beschikt over geavanceerde apparatuur om radioactief afval zeer nauwkeurig te karakteriseren en te sorteren. Veel van de kennis en ervaring bij NRG is opgedaan op onze eigen site in Petten,  bij het project over het karakteriseren, sorteren, scheiden, herverpakken en afvoeren van het opgeslagen historisch afval van ECN.

DIENSTEN KARAKTERISEREN & SORTEREN

  • Karakteriseren van radionucliden
  • Sorteren van hoog tot laag actief materiaal
  • Adviseren van optimale afvoerroutes voor radioactieve besmette componenten en afvalstromen op (inter)nationaal vlak


Nuclidenidentificatie
De bij NRG ontwikkelde gesegmenteerde gammascanner VINISH (Visuele Inspectie en Nuclide Identificatie Systeem voor Hoogactief afval) karakteriseert radioactief afval zeer nauwkeurig. VINISH werkt met behulp van hoge resolutie gammaspectrometrie. De karakterisering is niet-destructief, zodat de afval vaten dicht kunnen blijven. Door instelling van collimatoren op de activiteit kan zowel hoog- als laagactief afval gemeten worden. Behalve de detector bevat het apparaat ook een camera voor visuele inspectie van de toestand van het afvalvat.

De VINISH scant het materiaal nauwkeurig door het vat horizontaal te draaien en tegelijkertijd verticaal te bewegen. De vaten worden op 4 of 5 verschillende posities geplaatst, zodat bij elke meting een deel wordt gemeten. VINISH bepaalt de activiteit van een aantal nucliden en geeft hiermee een duidelijk beeld van de inhoud van het vat.

Stralingsatlas
Voor afvalsortering van gemengd hoog- en laagactief afval op basis van stralingsniveau is bij NRG de gammascanner HIRARCHI ontwikkeld, die staat opgesteld in het hot cell lab van NRG. Nadat de inhoud van een vat radioactief afval op een blad is uitgespreid, wordt het gescand met een beweegbare gammadetector.  Zo wordt in enige minuten een oppervlakte scan ('stralingsatlas')  gemaakt van de activiteit (MBq/cm2). Op basis hiervan worden gebieden op de meettafel met kleuren gemarkeerd op basis van stralingsniveau. Deze stralingsatlas is zodanig gekalibreerd dat de verschillende kleuren overeenkomen met de door de afvalopslagfaciliteit (in Nederland de COVRA) gehanteerde afvalcategorieën. Met behulp van de scans kan het afval worden gesorteerd naar de acceptatiecriteria van de betreffende afvalopslagfaciliteit.

Foto: Camerabeeld van de sorteertafel met radioactief afval, met de stralingsatlas eroverheen geprojecteerd.

Laboratoriumdiensten

NRG Laboratory Services heeft jarenlang ervaring met het analyseren van radioactieve monsters. Wie bieden analyses en advies aan bijvoorbeeld de nucleaire industrie en de olie- en gasindustrie. Verder kunnen wij  een radiochemische karakterisatie van regelstaven, reactor internals voor de decommissioning van nucleaire faciliteiten en harsen aan laag- tot hoog actieve monsters uitvoeren. Lees meer over onze laboratoriumdiensten.

NRG REFERENTIES

  • Het historisch radioactief afval project. Lees meer...
  • Engineering van een geavanceerd meetsysteem voor het karakteriseren van radioactieve componenten (VINISH). Lees meer...
  • Opzetten van een innovatieve sorteerunit voor hoog-, middel- en laagactief afval (HIRARCHI). Lees meer...
  • Opzetten van afvalregistratie software database.

 

Schema: sorteren historisch afval