Veiligheid & Risico

NRG beschikt over een gevarieerde groep consultants met een ruime ervaring in het internationale nucleaire speelveld. Zij adviseren en ondersteunen op de drie hoofdgebieden nucleaire veiligheid, techniek en regelgeving en (vooral ook) de overlap hiertussen.

NRG levert een combinatie van toegespitste theoretische kennis van (inter)nationale regelgeving, procedures en de trends daarin, met praktische ‘on site’ ervaring. De diensten zijn toegespitst op exploitanten van kerncentrales die bezig zijn met een levensduurverleningstraject, werken aan een vergunningsaanvraag of onderzoek doen naar nucleaire uitbreiding of nieuwbouw. Maar ook aangrenzende industrieën (bijvoorbeeld olie- en gasindustrie) kunnen voor advies bij NRG terecht.