Technische Specificaties

Een belangrijke voorwaarde voor het veilig bedrijven van een nucleaire faciliteit is dat de voor de storings- en ongevalsanalyse veronderstelde systemen of componenten beschikbaar zijn. Indien dit gedurende een bepaalde tijd niet het geval is (bijvoorbeeld ten gevolge van vervanging, reparatie of onderhoud) betekent dit een toename van het risico.

De tijd en eventuele maatregelen die genomen moeten worden indien er sprake is van het niet beschikbaar zijn van een systeem of component zijn vastgelegd in de Technische Specificaties. Ofwel de Technische Specificaties vormen de set van voorwaarden en grenswaarden voor het veilig bedrijven van de nucleaire faciliteit.

NRG kan ondersteunen bij het opstellen, reviseren of beoordelen van de Technische Specificaties. Wij hebben meegewerkt aan het opstellen van de Technische Specificaties van ondermeer de HFR, KCB en Olkiluoto 3.