Asset Integrity Assessments

Is het gevonden defect in de las toelaatbaar? Zijn de vitale onderdelen in mijn procesinstallatie ‘fit for purpose’? Kan ik veilig en zonder ongeplande stops doorproduceren? Wat is de restlevensduur van de componenten in mijn installatie?
 
NRG heeft dertig jaar ervaring met asset integrity en fitness for service analyses. Wij hebben naam gemaakt in de nucleaire sector. U profiteert van onze kennis en kunde op het gebied van zekerheid van bedrijf voor en na inspecties. NRG is flexibel, onafhankelijk en betrouwbaar.

Ook als een installatie al langer in bedrijf is en aan veroudering, degradatie of schade onderhevig is, is het mogelijk om de installatie veilig in bedrijf te houden. Natuurlijk wilt u zekerheden over faalgedrag en restlevensduur. Ongeplande stops kosten geld en vervangingen wilt u kunnen plannen.
 
NRG biedt ondersteuning met fitness for service (FFS) evaluaties voor leidingen, tanks, drukvaten en complexe componenten. NRG heeft hiervoor gedegen kennis op het gebied van belastingsituaties en degradatie mechanismen. Belastingsituaties waar NRG ervaring mee heeft variëren van langzame kruip simulaties tot snelle impact belastingen. Maar ook gekoppelde thermo-mechanische of gekoppelde kruip-vermoeiings belastingen behoren tot ons ervaringsgebied.
 
Mechanische beoordelingen
Wij voeren voor u sterkte beoordelingen uit aan structurele componenten of installaties. Hiervoor worden de structurele spanningen bepaald met bijvoorbeeld eindige elementen methoden. Deze spanningen toetsen wij aan internationale richtlijnen zoals ASME B&PV code, API579 of EN13445.
 
Design by Analysis
NRG beoordeelt complexe geometrieën met behulp van de Design by Analyses methode. Gebruikelijke codes hiervoor zijn bijvoorbeeld internationale drukvaten codes zoals ASME B&PV Code, EN13445 of klant specifieke regels. Hierdoor voldoet het component aan de eisen die u of de overheid eraan stelt.
 
Breuk en scheurgroei analyses
Als u een defect of scheur heeft geconstateerd in een component dan kunnen wij beoordelen of dit component nog in bedrijf mag blijven. Hierbij maken wij gebruik van breukmechanica volgens codes als BS7910, API 579 en R6. Tevens kunnen we voor u de restlevensduur van een component bepalen met behulp van groei scenario’s. Hierdoor kunt u veilig in bedrijf blijven op basis van internationaal erkende codes.
 
Capabilities

  • breukmechanica volgens BS7910 & R6
  • scheurgroei analyses
  • structureel mechanische beoordelingen volgens ASME, EN of API codes
  • spannings- en vermoeiingsanalyses
  • gekoppelde transiente thermo-mechanische analyses
  • dynamische (seismische) analyses
  • impact of explosie analyses
  • levensduur bepalingen