Beleids- ondersteuning

NRG beschikt over consultants die bedrijven en overheden kunnen helpen bij complexe nucleaire besluiten en/of de beleidsmatige voorbereiding daarvan. Denk aan het doorrekenen van scenario’s, het ontwaren van trends in regelgeving en stralingsbescherming en het maken van fundamentele (beleids)keuzes. De deskundigheid van NRG varieert van bedrijfseconomische expertise tot juridische en stralingsdeskundige kennis.

NRG stelt bijvoorbeeld de vereiste documenten op, zoals milieueffectrapportages, veiligheidsrapporten en onderbouwende veiligheids- en milieu-analyses. Ook adviseert NRG over de kortste route naar een vergunning en biedt zij hulp bij het ‘reviewen’ van door derden aangeleverde vergunningsdocumenten.

Het werk van NRG is nationaal en internationaal georiënteerd, afhankelijk van de vraag. De NRG-consultants zijn volstrekt onafhankelijk en beschikken over een internationaal netwerk, plus de ervaring van de operatie van eigen faciliteiten en de specialistische deskundigheid daaromheen.