Afschermings- controle

Medewerkers die zich rondom ruimtes bevinden waar met röntgenstraling of met radioactieve stoffen wordt gewerkt moeten ervan uit kunnen gaan dat ze daar veilig kunnen verblijven. Daarom is het bij ingebruikname van dergelijke ruimtes belangrijk dat de stralingsafscherming goed is aangebracht. NRG voert – veelal bij  ziekenhuizen - verschillende soorten metingen uit waarbij deze afscherming gecontroleerd wordt.

NRG geeft daarbij advies bij het bepalen van de juiste dikte en materialen van de benodigde afscherming (berekenen en dimensioneren) en controleert dit bij de bouw en/of oplevering. Hiervoor kunnen de volgende onderzoeken worden uitgevoerd.

Bouwkundig:

  • Het visueel inspecteren van de loodafscherming tijdens de bouw.
  • Het controleren op afwijkingen in de aangebrachte loodafscherming.
  • Het bepalen van de transmissiefactoren van de afscherming.


Specifiek (na plaatsing van apparatuur):

  • Het bepalen van de (jaarlijkse) dosis voor medewerkers die in en rondom de ruimtes verblijven; de resultaten kunnen vervolgens worden getoetst aan de RI&E.
  • Het uitvoeren van controlemetingen aan de toestellen; hiermee kan worden aangetoond, dat er veilig en verantwoord met de toestellen kan worden gewerkt.