Radiation Protection Experts and Officers

NRG biedt stralingsbeschermingsdeskundigen (SBD) aan die voor organisaties, die een kennisgeving of registratie hebben gedaan of in het bezit zijn van een vergunning, in het kader van de Kernenergiewet (KEW) kunnen optreden als toezichthouder of stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige.

De stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) kan voor u optreden als het aanspreekpunt richting de overheid. De SBD ziet toe op een goede implementatie en naleving van de vanuit de Kernenergiewet gestelde eisen aan de vergunninghouder, levert advies en ondersteunt bij het opstellen van bijvoorbeeld rapportages en werkprocedures. Daarnaast kan NRG deskundigen leveren die in de vorm van een detachering de stralingsorganisatie van een vergunninghouder komt versterken.

Voor ondersteuning bij bijvoorbeeld sanerings- en decontaminatieprojecten kan NRG deskundigheid leveren in het voorbereidende traject, zoals bij het opstellen van een plan van aanpak en het doorrekenen van eventuele stralingsrisico’s. Tevens kan er operationele ondersteuning worden geleverd voor het monitoren en toezichthouden tijdens de werkzaamheden.

De NRG experts helpen graag bij: