Materiaal- karakterisering & -kwalificatie

Kernreactoren zijn opgebouwd uit diverse materialen. Deze structurele materialen, die worden toegepast dichtbij of in de reactorkern, worden blootgesteld aan neutronenstraling. Onder invloed van temperatuur, druk, interactie met de omgeving en deze straling, kan het gedrag van materialen sterk veranderen. De levensduur van een kernreactor wordt veelal bepaald door dit bestralingsgedrag van de structurele materialen, zoals het reactorvat. NRG heeft de unieke combinatie van faciliteiten, ervaring en expertise om materialen te karakteriseren en kwalificeren.

 

NRG heeft ruime ervaring met het ontwikkelen, verbeteren, karakteriseren en kwalificeren van bestaande en nieuwe nucleaire materialen. NRG heeft hiervoor de complete nucleaire keten beschikbaar:

  • maken en bewerken van (radioactieve) monsters met vereiste kwaliteit
  • ontwerp en bouw van bestralingsfaciliteiten on site
  • bestralen met gecontroleerde neutronenflux, neutronenspectrum en temperaturen
  • Testen en onderzoeken van bestraalde objecten in een afgeschermde omgeving (bijv. hot cells)
  • afhandeling en opslag van het gegenereerde nucleaire afval


Klik voor een vergroting