Gesmolten zout

De energievoorziening van de toekomst moet veilig, schoon en betaalbaar zijn. De Gesmolten Zout Reactor of Molten Salt Reactor (MSR) is een innovatief reactorontwerp dat goed aan deze criteria voldoet.

NRG loopt wereldwijd voorop op het gebied van onderzoek naar Gesmolten Zout Reactoren. Ook werkt NRG samen met ontwikkelaars op het gebied van thorium/gesmolten zout. Daarmee dragen we bij aan de energievoorziening van de toekomst. 

Veilige en schone energie 

Energie opwekken met een Gesmolten Zout Reactor past goed bij de eisen met betrekking tot veiligheid, afval, kosten en CO2-reductie die we vandaag de dag aan energietechnologie stellen. Al in de jaren ’60 is aangetoond dat een Gesmolten Zout Reactor in principe mogelijk is. Het onderzoek is destijds gestaakt omdat men toen andere eisen aan reactortechnologie stelde, maar wordt nu internationaal weer hervat. 

Onderzoek naar gesmolten zout in Petten 

Onderzoeksreactoren zoals de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten zijn onmisbaar bij het ontwikkelen van nieuwe reactortechnologie zoals de Gesmolten Zout Reactor. Met de experimenten die in de HFR kunnen worden gedaan kan worden aangetoond dat gesmolten zout-technologie werkt zoals in theorie wordt verwacht.

Het onderzoek in Petten bestaat momenteel onder meer uit bestralingen van gesmolten zout, materiaal-onderzoek, helium bubbling-onderzoek, gammabestralingen en afvalmanagement.  

Een mogelijke volgende stap in het onderzoek is het ontwikkelen van een buis waarin gesmolten zout onder representatieve omstandigheden kan worden rondgepompt. Realisatie van zo’n faciliteit zou een doorslaggevende stap voorwaarts voor het internationale onderzoek naar Gesmolten Zout Reactoren kunnen betekenen.

Samenwerken of meer informatie 

Meer weten over het onderzoek naar Gesmolten Zout Reactoren of de onderzoeksfaciliteiten in Petten? Neem contact op met Arjan Vreeling of Ralph Hania.