Laboratorium-diensten

NRG Laboratory Services heeft jarenlange ervaring met het analyseren van radioactieve monsters. We bieden analyses en advies aan bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie, geothermische installaties en de voedingsindustrie.


Analyses zijn mogelijk voor alle soorten radioactieve monsters, variërend van zeer laag actieve monsters (die bijvoorbeeld gemeten moeten worden voor vrijgave van NORM (Naturally Occurring Radioactive Material)) tot zeer hoog actieve monsters (bijvoorbeeld voor afvoer van reactoronderdelen van te ontmantelen kerncentrales). Daarnaast beschikken we over lood-afgeschermde zuurkasten en hot cells voor voorbewerking van extreem hoog actieve monsters.

 

Radiochemische analyses en advies

NRG Laboratory Services biedt analyses en advies voor onder meer:

 • Radiochemische analyses t.b.v. het naleven van het besluit stralingsbescherming en vergunningen
 • NORM-analyses voor de olie- en gasindustrie (scale, sludges) en ertsverwerkende industrie
 • NORM-analyses voor geothermische installaties (filters)
 • Lage-activiteit metingen voor controle van voedingsproducten
 • Analyses van milieu-omgevingsmonsters genomen rond nucleaire faciliteiten
 • Complexe analyses voor ontmantelingsprojecten van nucleaire installaties, bijvoorbeeld radiochemische karakterisering van reactoronderdelen, of van historisch radioactief afval
 • Urine-analyses  ter controle op mogelijke inwendige besmetting
 • Totale lichaamsmetingen (voor routinecontroles als ook na incidenten) 
 • Röntgenbestralingen
 • Een grote verscheidenheid aan alfa-, bèta en gamma-analyses


Waarom radioactiviteit meten?

Het nauwkeurig meten van radioactiviteit kan om vele redenen nodig zijn. Een aantal voorbeelden:

 • Om radioactiviteit te mogen vervoeren moet voldaan worden aan de regelgeving zoals beschreven in het ADR. Deze legt naast beperkingen aan het externe dosistempo ook beperkingen op aan de radiotoxiciteit van de te vervoeren radioactiviteit, waartoe de samenstelling daarvan bekend moet zijn.
 • Om afval naar een afvalverwerker of opslagplaats te brengen moet voldaan worden aan zogeheten ‘waste acceptance criteria’ (WAC). Ook deze leggen beperkingen op aan het externe dosistempo en de samenstelling van het afval.
 • Voor NORM-materiaal is een nauwkeurige meting van de samenstelling nodig om te bepalen of dat materiaal vrijgesteld, meldingsplichtig of vergunningsplichtig is.


Ook kan het nodig zijn de chemische eigenschappen in het radioactieve materiaal te bepalen. Voor al zulke analysevragen hebben wij binnen de faciliteiten van NRG Laboratory Services mogelijkheden.

Ruime expertise en unieke faciliteiten

NRG Laboratory Services beschikt over een team van radiochemisch opgeleide en kwalificeerde medewerkers die werken volgens een ISO17025 geaccrediteerd (L621) kwaliteits­management­systeem. Ook kunnen onze nucleaire consultants adviseren bij complexe projecten en zo nodig de meest geschikte analysemethode ontwikkelen. Wat betreft apparatuur beschikken wij over:

 • HP (Ge) Gamma-detectoren
 • Low Level Liquid Scintillation Counter systemen
 • Totaal alfa-tellers en alfa-spectrometrie sytemen
 • Spectrofluorometer
 • ICP-OES
 • Apparatuur voor de monstervoorbereiding vanuit verschillende materialen
 • Röntgenapparaat voor het bestralen van plantaardig materiaal t.b.v. veredeling


De snelheid waarmee een analyse kan worden uitgevoerd hangt af van het te meten nuclide en het materiaal dat onderzocht moet worden. Zo duren radiochemische karakteriseringen waar een complexe monstervoorbewerking en kolomscheidingen nodig zijn veel langer dan gammaspectrometrische analyses zonder veel voorbewerkingen. 

Overzicht meetbare radionucliden

NRG Laboratory Services analyseert een breed spectrum aan radionucliden. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. Nucliden die niet in deze lijst voorkomen kunnen mogelijk ook geanalyseerd worden. Dit hangt af van onder meer het type emissie en de chemische eigenschappen. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Meer weten over onze laboratoriumdiensten?

Download ook onze factsheet over NRG Laboratory Services. Wilt u een radioactief monster laten analyseren? Of heeft u advies nodig over radiochemische analyses? Neem vrijblijvend contact op via CS-Sales@nrg.eu of +31 (0) 224 56 4356.