Veelgestelde Vragen over ReGuard

We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.

Is er een helpdesk bereikbaar als ik vragen heb over het gebruik van ReGuard of problemen ondervind tijdens het gebruik? Voor vragen over het gebruik van ReGuard kunt u contact opnemen met de Servicedesk CS-Service@nrg.eu of 0224-56 8282, kies voor optie 4. Deze helpdesk is op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bereikbaar.

Over ReGuard en het Kernenergiewetdossier

Wat is een Kernenergiewetdossier?
Zonder een goede administratie kan het zorgsysteem voor de stralingsbescherming niet in stand worden gehouden. Conform artikel 120 van het Besluit Stralingsbescherming moet er een administratief beheersysteem zijn waarin alle relevante gegevens met betrekking tot de stralingsbescherming worden vastgelegd: Het Kernenergiewetdossier (KeW-dossier). Dit systeem moet inzichtelijk zijn en overdraagbaar.

Ben ik verplicht een Kernenergiewetdossier bij te houden?
Wanneer u werkt met straling bent u verplicht een Kernenergiewetdossier bij te houden. De inspectie controleert gericht op de aanwezigheid en compleetheid van uw Kernenergiewetdossier.

Wat is ReGuard?
ReGuard is een online digitaal Kernenergiewetdossier. ReGuard biedt u volledigheid, zekerheid en gebruiksgemak.

Als ik ReGuard aanschaf, heb ik dan voldaan aan mijn verplichting vanuit de kernenergiewet voor het voeren van een administratief beheerssysteem?
NRG vult op basis van de tijdens het bestellen door u verstrekte gegevens uw digitale Kernenergiewetdossier zo compleet mogelijk. Waar gegevens ontbreken zult u daar via signalering op het dashboard op worden geattendeerd. De inhoud van het Kernenergiewetdossier blijft uw verantwoordelijkheid, maar ReGuard zal u hierin optimaal ondersteunen.

 

Bestellen van ReGuard

Hoe wordt het product ReGuard geleverd?
Nadat u het bestelproces heeft doorlopen, wordt er automatisch een ReGuard account voor u aangemaakt. In uw mailbox ontvangt u de bevestiging en hier vindt u ook het Internetadres van uw eigen beveiligde omgeving (uw persoonlijke URL) terug, evenals uw gebruikersnaam. Met deze informatie kunt u inloggen op uw  persoonlijke omgeving op een beveiligde webserver die wordt beheerd door NRG.

Hoe verloopt de betaling?
Middels de eerste factuur wordt het bedrag voor het lopende jaar in rekening gebracht.  Bestelt u bijvoorbeeld in november dan wordt 2/12 deel van het jaarbedrag in rekening gebracht. Vervolgens ontvangt u jaarlijks een factuur aan het begin van het nieuwe jaar. We hanteren een betalingstermijn van 30 dagen.

Ik heb andere vragen over het bestellen of ik ondervind problemen tijdens het bestellen
Voor vragen over het bestellen van ReGuard kunt u contact opnemen met Sales Support, CS-Sales@nrg.eu of 0224-564356. De afdeling Sales Support is op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bereikbaar.

 

Dienstverlening

Hoe wordt de continuïteit van ReGuard gewaarborgd?
NRG maakt regelmatig een back-up van uw gegevens zodat na een eventuele storing deze bewaard blijven.

Hoe is de vertrouwelijkheid van mijn gegevens gewaarborgd?
De toegang tot uw data is beveiligd. Onze software is onderworpen aan beveiligingstesten waardoor we instaan voor de vertrouwelijkheid van uw gegevens. U bepaalt zelf wie u toegang geeft tot uw data en wat degene die u toegang geeft mag doen binnen uw digitale Kernenergiewetdossier. 

Is er een helpdesk bereikbaar als ik vragen heb over het gebruik van ReGuard of problemen ondervind tijdens het gebruik?
Voor vragen over het gebruik van ReGuard kunt u contact opnemen met de Servicedesk CS-Service@nrg.eu of 0224-56 8282, kies voor optie 4. Deze helpdesk is op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bereikbaar.