Algemene Voorwaarden Reguard

Voor zover daarvan in deze aanbieding niet is afgeweken, zijn op deze aanbieding de ‘Algemene Leveringsvoorwaarden bij de verkoop en levering van producten en diensten door NRG versie van 1 juli 2014’ van toepassing. Dat houdt in dat door u gehanteerde Algemene Voorwaarden ons niet binden.

De algemene leveringsvoorwaarden van NRG vindt u op deze pagina

Voor de licentie op ReGuard hanteert NRG de ICT-Office voorwaarden 2008, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. De ICT-Office voorwaarden 2008 vindt u via onderstaande link: