Radiologische Inspecties

De stralingsdeskundigen van NRG ondersteunen bedrijven, instellingen en overheden bij het veilig en verantwoord werken met straling. NRG kan daarbij radiologische inspecties op locatie uitvoeren en biedt daarbij ook operationele ondersteuning, zowel nationaal als internationaal.

NRG kan op verschillende momenten van het project ondersteunen:

  • In de inventarisatiefase, bijvoorbeeld bij de voorgenomen decommissioning van een laboratorium.
  • Gedurende het in bedrijf zijn van een installatie, bijvoorbeeld op olie- of gaswinningslokaties.
  • Na een melding, dat er bij een niet-vergunninghouder mogelijk radioactieve stoffen zijn aangetroffen.


Onze expertise bestaat uit het eventueel doen vaneen melding richting de overheid (inclusief overleg), het uitvoeren van stralings- en besmettingsmetingen aan materialen en in installaties, het maken van rapportages voor uw organisatie en/of voor de overheid.

Indien gewenst kan NRG tevens de verdere verwerking, afvoer en schoonmaak van de materialen voor u uitvoeren. NRG is door de overheid als deskundig bedrijf aangemerkt en beschikt over de benodigde vergunningen om ook hier u volledig te ontzorgen.