Filtertesten

NRG voert voor verschillende opdrachtgevers diverse soorten testen uit om de kwaliteit van de in nucleaire installaties gebruikte filtersystemen te bepalen.

In een installatie waar met radioactieve stoffen wordt gewerkt wordt veelal de lucht door een batterij luchtfilters geleid voordat deze naar het milieu mag worden geloosd. Een goede werking van de filters is essentieel voor het voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de voor de installatie afgegeven kernenergiewetvergunning. Daarnaast draagt een goed functionerende filterinstallatie bij aan het zo veel mogelijk reduceren van de lozing van radioactieve stoffen volgens het ALARA principe.

Een jaarlijkse controle op het functioneren van de filters is essentieel. NRG voert onder  andere testen uit voor het bepalen van edelgasvertraging, jodiumvangst en de kwaliteitsfactor van aerosolfilters.  Na de test ontvangt de opdrachtgever een eenduidige rapportage van de kwaliteit van de geteste filters.

Afhankelijk van de resultaten kan de opdrachtgever besluiten de filters te vervangen of nog een jaar operationeel te houden. Doordat filters niet onnodig periodiek vervangen worden kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd, terwijl tegelijkertijd aantoonbaar de bedrijfsdoelstellingen en verplichtingen op het gebied van milieu zijn gewaarborgd.

 De diensten van NRG bestaan onder andere uit:

  • Het in-situ bepalen van de edelgasvertraging van een filter door injectie van Xe-133 of andere edelgassen
  • Het in-situ bepalen van de jodiumvangst van een filter door injectie van I-131
  • Het in-situ bepalen van de vangst van een HEPA filter door injectie van niet radioactieve aerosolen
  • Adviseren m.b.t. het aanbrengen van testpunten in een ventilatiesysteem
  • Het analyzeren van monsters van filterkool en kwaliteitsbepaling daarvan in de laboratoria van NRG
  • Duidelijke rapportages