Cursusoverzicht

Op deze pagina worden alle opleidingen en bij- en nascholingen weergegeven. Volg de link naar de trainingspagina voor meer informatie over de inhoud of klik op de inschrijflink om de beschikbare data en locaties in te zien en direct in te schrijven. Hier is tevens alle informatie betreffende wiskundevoorbereiding en herexamen terug te vinden.

Mocht er geen data beschikbaar zijn dan kunt u zich inschrijven in de wachtkamer. Zodra er nieuwe data gepland wordt, wordt u hierover geïnformeerd en kunt u zich vervolgens direct inschrijven.

Cursus

Locatie, data, inschrijven

STRALINGSDESKUNDIGHEID

TMS Tandheelkunde (basis)

Inschrijving via NVM-mondhygiënisten

TMS Meet- en regeltoepassingen

Inschrijven

TMS Industriële radiografie

Inschrijven

TMS NORM

Inschrijven

TMS VRS-D

Inschrijven

TMS VRS-C

Inschrijven

Stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige

Inschrijven

Stralingsbescherming voor de beveiligingsdeskundige

Inschrijven

Stralingsbescherming voor de veiligheidsregio

Inschrijven

OPFRISCURSUSSEN EN BIJ- EN NASCHOLING

Nascholing TMS: NORM

Inschrijven

Nascholing TMS: voor MBB

Inschrijving via NVMBR

Nascholing stralingsbescherming voor tandartsen en orthodontisten

Inschrijving via KNMT

Nascholing stralingsbescherming voor dierenartsen

Inschrijven (wachtlijst)

Nascholing SBD-(A)CD: Algemeen

Inschrijven

Nascholing SBD-(A)CD: Praktische vaardigheden

Inschrijven

Nascholing SBD-(A)CD: Risicoanalyse en vergunningsaanvraag

Inschrijven

Nascholing SBD-(A)CD: Incidenten en ongevallen

Inschrijven

Nascholing SBD-(A)CD: Neutronen

Inschrijving via RID/TU Delft

Nascholing SBD-(A)CD: Communicatie

Inschrijven

Nascholing SBD-(A)CD: Brush up voor nucleaire bedrijven

Inschrijven

e-learning stralingsbescherming voor de mbb’er

Inschrijven

e-learning stralingsbescherming voor de (para)veterinaire beroepsoefenaar

Inschrijven

e-learning stralingsbescherming voor de tandartsassistent

Inschrijven

VOORLICHTING

Basisbegrippen stralingsbescherming

Inschrijven

NUCLEAIR

Reactor basiscursus

Inschrijven

HEREXAMEN

Diverse opleidingen

Inschrijven

OPFRISTRAINING WISKUNDE

Divers opleidingen

Inschrijven

Bij onvoldoende aanmeldingen heeft NRG te allen tijde het recht een cursus te annuleren. Dit zal uiterlijk 4 weken van te voren kenbaar gemaakt worden.