Integrale project- aanpak: reductie 'voetafdruk'

NRG heeft in Petten een unieke combinatie van kennis, ervaring, meetmethodieken en faciliteiten voorhanden waarmee ontmantelings- en radioactief afvalprojecten integraal kunnen worden aangepakt. NRG heeft hier specifiek ervaring opgebouwd in de ontmanteling van nucleaire onderzoeksfaciliteiten en energiecentrales, cyclotrons en andere versnellers, kunstmestfabrieken en olie- en gasproductieplatforms.

Analoog aan de (ecologische) voetafdruk zou voor een economische activiteit met radioactief materiaal een oppervlakte bepaald kunnen worden benodigd voor het opslaan van het geproduceerd radioactief afval.

DIENSTEN INTEGRALE PROJECTAANPAK: REDUCTIE 'VOETAFDRUK'

 • Opzetten afvalstrategie met als doel volumereductie van afvalstromen.
 • Ondersteuning bij een vergunningsaanvraag voor uitvoering, transport en opslag van radioactief afval.
 • Bepalen van kostenoptimalisatie bij het ontmantelen van radioactief verontreinigde installaties en/of (proces)onderdelen.
 • Integrale benadering in projectmanagement bij de ontmanteling van radioactief besmette installaties van plan van aanpak tot afvoer van radioactief afval.


Planning/engineering – Optimalisatie en vergunningen
NRG biedt een volledige oplossing voor de ontmanteling of behandeling van radioactieve afvalstromen dat begint bij een eerste idee tot aan een volledig ontwerp. NRG heeft expertise in het bijbehorende vergunningstraject en weet deze op maat te maken voor uw situatie.

De benodigde documentatie hiervoor omvat het Afval management plan, het Ontmantelingsplan, een Plan voor radiologische karakterisering, het ‘Best Practices’ onderzoek, de Milieueffectrapportage (MER), het Veiligheidsrapport (VR) en het Afvalvrijgaveplan. NRG ondersteunt daarnaast bij het uitwerken van afvalstrategieën en het berekenen van kosten voor een efficiënte en duurzame opslag van radioactief afval op basis van ‘tailor made’ oplossingen. NRG biedt advies over het verpakken en transporteren van vervuild materiaal (het voldoen aan transport- en acceptatiecriteria voor radioactief afval). Ten slotte ondersteunt NRG in overige vergunningskwesties op het gebied van beheer van radioactief afval.

Uitvoering – Decontamineren, karakteriseren en sorteren
Voor de radiologische karakterisering van het radioactief materiaal hanteert NRG een breed scala aan destructieve en niet-destructieve technieken (onderscheiden van verschillende categorieën radioactief afval). Meer over de karakterisatie- en sorteertechnieken vindt u hier. NRG is daarnaast gespecialiseerd in het reinigen en afvoeren van materiaal. Meer hierover is te lezen bij Decontaminatie & Afvalbehandeling.

Het gehele traject kan begeleid worden door de projectmanagers van NRG die ruime ervaring hebben met opzetten van complexe projecten in dit specifieke expertiseveld. De projectmanagers weten waar de uitdagingen in het project liggen en kunnen u hierin feilloos begeleiden.

NRG REFERENTIES:

 • Ontmanteling van radiologische laboratoria ECN en Shell
 • Ontmanteling van de kunstmestfabriek Rosier
 • Ontmanteling van de Lage Flux Reactor (LFR)
 • Verkenning bij het ontmantelen van de cyclotron TU Eindhoven
 • Karakteriseren, sorteren, herverpakken en afvoeren van historisch radioactief afval ECN
 • Opstellen wetgeving voor de stralingsbescherming voor Angola
 • Ontwikkelen van een innovatieve afvoerroute van radioactief hars naar buitenland 
 • Het historisch radioactief afval project

 

Foto: De Lage Flux Reactor uit bedrijf

Foto: De Lage Flux Reactor uit bedrijf