Decontaminatie & Afvalbehandeling

Bedrijven die te maken hebben met ongewenste of onverwachte radioactiviteit – zoals een zogenaamde NORM besmetting (NORM: Naturally Occurring Radioactive Material) – en die niet beschikken over een kernenergiewetvergunning, kunnen de expertise van NRG inschakelen voor het verwijderen van de verontreiniging (decontaminatie) en de administratieve afhandeling ervan.

DIENSTEN DECONTAMINATIE & AFVALBEHANDELING

  • Decontaminatie van radioactief verontreinigde (proces)onderdelen
  • Behandeling van vloeibare radioactieve afvalstromen
  • Preparatie en conditionering van vast radioactief afval
  • Transport/afvoer van radioactief materiaal

NRG heeft een unieke decofaciliteit op haar terrein die gebruikt wordt bij het decontamineren van radioactief besmette items en het behandelen van radioactieve afvalstromen. De DWT is aangesloten op een gefilterd ventilatiesysteem waardoor er geen deeltjes in het milieu terecht kunnen komen. De stralingsniveaus worden daarnaast voortdurend met meetapparatuur bewaakt. NRG garandeert hiermee een veilige verwerking van radioactieve stoffen.

Decontaminatie
In de olie- en gasindustrie, mineralen-, zand- en ertsverwerkende industrieën en geothermische sector kunnen radioactieve stoffen zich ophopen (in sludges) of na verloop van tijd afzetten (als scales) in installatieonderdelen zoals leidingen, pompen, kleppen en tanks. Vanuit stralingshygiënisch oogpunt dient deze verontreiniging  verwijderd te worden voordat inspectie, onderhoud of reparatie kan plaatsvinden. Het gaat om het reinigen van radioactief besmette gereedschappen, installaties of onderdelen daarvan. Hierbij worden decotechnieken toegepast als hogedruk, abrasief, ultrasoon en chemisch reinigen. NRG levert de items/materialen na decontaminatie desgewenst met vrijgavecertificaat terug. Het radioactieve afval dat bij deze reiniging ontstaat wordt door NRG behandeld, opgeslagen of afgevoerd.
 

Foto: Decontaminatie bij DWT

Waterbehandeling
Het radioactief afvalwater wordt geproduceerd door de nucleaire installaties en laboratoria op het terrein Petten. Dit afvalwater wordt verzameld in opslagbassins en vervolgens behandeld in dagtanks bij de DWT. Door flocculatie hechten de verontreinigde deeltjes zich aan elkaar waardoor een vast/vloeistof scheiding in de dagtank plaatsvindt. De waterfractie wordt verder gefilterd door micro-filtratie toe te passen via membraanfilters. Na analyse wordt het gefilterde water afgevoerd naar zee.
 

Foto: Filtratieunit bij DWT

Slibdroging
De slibfractie uit de waterbehandeling wordt gecentrifugeerd en gedroogd waarna het droge materiaal in vaten gereed wordt gemaakt voor transport/afvoer naar de COVRA.

Vast afvalverwerking
Om de kosten voor verwerking te reduceren wordt het vast afval geconditioneerd door gebruik van toepassingen als persen, snijden en drogen.
Alle radioactieve stoffen die ‘vrijkomen’, worden verzameld, gecomprimeerd, verpakt in vaten en ten slotte vervoerd naar een erkend opslag/verwerkingsfaciliteit (b.v. COVRA).

NRG REFERENTIES:

  • Hogedrukreinigen van well test equipment
  • Decontamineren van coiled tubing
  • Compacteren van radioactief afval
  • Afvoeren van radioactief schroot