Bij- en nascholing SBD-(A)CD: Algemeen

Het uitkomen van ICRP 103 (2007) heeft geleid tot het aanpassen van de EUTRATOM basic safety standards. Deze zijn per 6/2/18 geïmplementeerd in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming met bijbehorende Ministeriële Regelingen en de ANVS verordening. Met deze nieuwe regelgeving zijn een aantal onderwerpen op het gebied van de stralingsbescherming behoorlijk gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de registratie van stralingsbeschermingsdeskundigen. Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet men kunnen aantonen het vakgebied te hebben bijgehouden. Dit kan door het volgen van bij- en nascholing.

Bestemd voor
Iedere stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van (algemeen) coördinerend deskundige (SBD-(A)CD) die zijn stralingsbescherming kennis ‘up-to-date’ wil hebben, d.w.z. die nieuwe of gewijzigde onderwerpen uit het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, Ministeriële Regelingen en ANVS Verordening wil begrijpen en hiermee wil kunnen werken. Uiteraard worden een aantal hiervoor relevante basisbegrippen uit de reguliere opleiding SBD-CD kort herhaald. 

Kennis en ervaring 
De cursus is afgestemd op de functie en taken van een SBD-(A)CD. Ervaring op het vakgebied strekt tot de aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. Ervaren toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS) in het veld van de verspreidbare radioactieve stoffen voor een B- of C-lab of TMS versneller-C of –B, TMS nucleair-C of B kunnen de cursus ook volgen. 

Programma
• Dosisbegrippen
• Inwendige besmetting
• Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
• Aanbevelingen uit ICRP-103
• Aanvragen KeW-vergunning
• Risico-analyse straling
• AGIS: Stralings- en lozingsnormen voor bescherming van bevolking en milieu buiten het “hek”
• Transport

Inschrijven?
Informatie betreffende cursusdata, cursuslocaties en inschrijven: klik hier.

Vragen?
Vragen kunt u opsturen naar opleidingen@nrg.eu.